Jobs and internships

Are you looking for a job or an internship?

Enternship Product Engineer

Binnen de marktgroep Nedap Light Controls ligt de focus de komende jaren op het verder versterken van UV-propositie. Binnen deze bestaande propositie willen we verdere groei realiseren en actief inspelen op marktontwikkelingen. De markt voor luchtbehandeling (desinfectie) is sterk in ontwikkeling, mede naar aanleiding van de COVID pandemie. Vanuit de markt neemt de vraag naar UV-technologie toe en ontstaan er nieuwe toepassingsgebieden. Wij willen graag inzicht krijgen in hoe Nedap Light Controls hierop kan inspelen en – wellicht met een product of propositie - verdere groei kan realiseren op midden tot lange termijn.

Show details